Skip to main content
Wij zijn

Wij zijn

Home  › ... Wij zijn

Ons doel

De vereniging stelt zich ten doel het onderling contact en de vriendschap tussen haar leden te bevorderen en te behouden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen en nemen van maatregelen, die ten goede komen aan de gemeenschappelijke belangen van haar leden;
  • het binnen de vereniging onderhouden van een Commissie Goede Diensten. De taak van deze Commissie bestaat uit ziekenbezoek en 'aandachts'bezoekjes, het regelen van attenties bij “vreugd en leed” en het verlenen van diensten of hulp bij ernstige moeilijkheden van haar leden;
  • het, door de Activiteiten Commissie, organiseren van lezingen, excursies en andere aardige culturele activiteiten die open staan voor leden en introducées;
  • het doen van mededelingen et cetera in het verenigingsblad;
  • het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst en een jaarlijkse reünie;
  • alle andere ondersteuende middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, zoals digitale communicatie.